Nauka zabawą

Terapia integracji sensorycznej nazywana jest przez specjalistów „naukową zabawą", forma terapii jest bowiem bardzo atrakcyjna dla dzieci. Terapia prowadzona jest na specjalnej Sali przeznaczonej do prowadzenia terapii, wyposażonej w hamaki, deskorolki, specjalne huśtawki, trampoliny, suchy basen, miękkie klocki oraz zestawy do stymulacji wzrokowej, słuchowej, węchowej. Ćwiczenia są na bieżąco dostosowywane do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka , tak aby były odpowiednim wyzwaniem, stymulującym mózg.
Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone są indywidualnie przez wykwalifikowanego terapętę, właściciela Fundacji "Dzięcięcy Świat" Terapia odbywa się codziennie w godzinach popołudniowych. Oprócz diagnozy i terapii integracji sensorycznej oferujemy także wsparcie dla wszystkich rodziców, którzy zauważyli jakiekolwiek niepokojące objawy u swoich dzieci. Fundacja oferuje również zajęcia z zakresu terapii ręki. Współpracujemy z psychologiem oraz logopedą.

Galeria