Co nas wyróżnia

Jako przedszkole wpisane na listę placówek edukacyjnych MEN realizujemy podstawę programową przewidzianą dla przedszkoli. Traktujemy tą jednak jedynie jako punkt wyjścia do dalszej edukacji w różnych dziedzinach wiedzy.

Przedszkole Domkowo realizuje obowiązek przedszkolny dla dzieci 6 letnich, przygotowujący dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zajęcia w ramach czesnego

1Zajęcia taneczne
Nauczanie tańca polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Co rozwijamy? – sprawność ruchową, – koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową, – orientację w schemacie własnego ciała, – estetykę i harmonię ruchu. Zajęcia prowadzi instruktorka sportu, rekreacji ruchowej i tańca Disco Dance.
2Zajęcia z rytmiki
Mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej dzieci, a także rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca. Co rozwijamy? – poczucie rytmu, – wrażliwość muzyczną, – możliwości głosowe i wokalne, – indywidualne predyspozycje do uzdolnień muzycznych. Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor muzykoterapii.
3Zajęcia z języka angielskiego
Nauczanie języka angielskiego ma na celu stworzenie przede wszystkim atmosfery zabawy, która sprzyja nauce najmłodszych dzieci. Język angielski prowadzi absolwentka kursu anglistyki typu Oxford dla dzieci jak również coachem ACE – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
4Zajęcia ruchowe
Zajęcia gimnastyczne prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych i ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych. Co rozwijamy? – nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała, – sprawność fizyczną organizmu, – nawyki prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu, – kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej. Zajęcia prowadzi doświadczonego specjalistę od terapii zajęciowej.
5Zajęcia z logopedą
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Współpraca i konsultacje specjalistów: psychologa i pedagoga

Opiekę logopedyczną dla potrzebujących dzieci

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Proponujemy dzieciom różnego rodzaju formy aktywności – nasi podopieczni mnóstwo czasu spędzają na świeżym powietrzu w  ogrodzie i na placach zabaw. 

Dbamy o wyrabianie właściwych nawyków: od  mycia rąk przed posiłkiem po właściwe ich komponowanie – cyklicznie odbywa się u nas Dzień Warzyw i Owoców – staramy się wyrobić u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

Wyżywienie

Przedszkole w ramach opłaty za wyżywienie gwarantuje w ciągu dnia śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne.

Respektujemy indywidualne diety dzieci.

Chcemy zaoferować dzieciom zdrowe żywienie pozbawione nadmiaru tłuszczu i słodyczy, dlatego menu jest ustalone z dietetykiem.

Posiłki przygotowuje firma cateringowa posiadająca koncesję na żywienie dzieci – BPS Catering, ul. Andrzeja Struga 11, Legnica.

Opłaty

  • Wpisowe (jednorazowa opłata przy zapisie dziecka na cały okres pobytu w Przedszkolu) – jest opłatą bezzwrotną gwarantującą rezerwację miejsca – 300 zł.
  • Czesne płatne 12 miesięcy w roku 690 zł.
  • Wyżywienie jest bezpłatne

Adaptacja

Adaptacja dla dzieci dołączających do grup w ciągu roku szkolnego

Dzieci, które dołączają do grup przedszkolnych w ciągu roku szkolnego mają możliwość uczestniczenia w adaptacji indywidualnie ustalanej z wychowawcą grupy do której dołącza. Każdego dnia wychowawca ustala z rodzicem godzinę kiedy dziecko dołącza do grupy, z dnia na dzień wydłużając czas pobytu dziecka w grupie.

Zajęcia adaptacyjne

Aby złagodzić przejście dziecka do przedszkola rodzice dzieci zapisanych do przedszkola mają możliwość uczestniczyć wraz z dzieckiem w tygodniowej adaptacji przedszkolnej, której termin przypada na ostatni tydzień sierpnia (podamy w aktualnościach).
Zajęcia odbywają się w grupie dzieci tworzących nową grupę wraz z ich wychowawcami. Mają one na celu ułatwienie dzieciom i rodzicom rozłąkę, przyzwyczajenie do przestrzeni przedszkola, kolegów i koleżanek, wychowawcy oraz do zasad i ram, które organizują życie przedszkolne.
W ramach planu każdego dnia pojawią się elementy tworzące ramy tego, co dzieje się na co dzień w przedszkolu:

  • powitanie (na początku każde dziecko otrzyma etykietkę z imieniem)
  • element zabaw swobodnych
  • element zabawy w kole
  • element zabawy plastycznej
  • element pożegnania

Formularz zapisu

    Galeria